همه آنچه میخواهید درباره عقد آریایی بدانید یکی از مراسمی که در چند سال اخیر خیلی مورد استقبال عروس و دامادها قرار گرفته، عقد آریایی ست. در ابتدا عقد آریایی توسط عروس و دامادهایی خوانده میشد که تعصب زیادی به مراسم ایرانی و آریایی داشتند…