هرآنچه باید در سفارش ساخت تیزر بدانید ساخت کلیپ و تیزر تبلیغاتی حلقه گمشده و بسیار گرانبها در تبلیغات این روزها “توجه” است. هر روز صبح که بیدار میشوید آنقدر پیام های مختلف به ذهن شما هجوم می آورد که ذهن بصورت خودکار بخشی ازین…